AFM geeft richtlijnen voor de boeteberekening bij hypotheken

Vandaag heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) duidelijkheid gegeven over de wijze van boete berekenen door geldverstrekkers bij vervroegd aflossen. Als een klant met een hypotheek overstapt naar een andere geldverstrekker mag deze namelijk de misgelopen hypotheekrente in rekening brengen. Maar uit onderzoek van de AFM naar de huidige rekenmethoden is nu gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen geldverstrekkers. 

Wat speelt er precies?
Veel huizenbezitters hebben vanwege de lage rentestand de laatste jaren vervroegd afgelost op hun hypotheek of zijn overgestapt naar een andere geldverstrekker. Soms moest hiervoor een vergoeding worden betaald. Deze vergoeding mag sinds 14 juli 2016 - met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) - niet groter zijn dan het daadwerkelijke financiële nadeel dat geldverstrekkers daardoor hebben. Ook moeten geldverstrekkers hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend.

Waarop is dit van toepassing?
De vereisten gelden voor alle lopende hypotheken. Maar omdat de nieuwe regels vanaf 14 juli 2016 gelden, verwacht de AFM dat geldverstrekkers de vergoedingen die door huizenbezitters sindsdien zijn betaald, opnieuw berekenen. Als blijkt dat de klant een te hoge vergoeding heeft betaald, moet het verschil worden terugbetaald. De uitgangspunten zijn niet van toepassing op vergoedingen die zijn betaald voor 14 juli 2016.

Let op: het gaat om de datum van de betaling, niet om de datum waarop de vergoeding is berekend door de geldverstrekker.

Gelden de richtlijnen ook voor rentemiddeling?
De AFM concludeert dat de nieuwe regels niet van toepassing zijn op rentemiddeling. De komende periode gaat de AFM onderzoeken in hoeverre aanbieders rekening houden met het klantbelang. Als de uitkomsten uit het onderzoek naar rentemiddeling daar aanleiding toe geven, zal de AFM bij het Ministerie van Financiën aanpassing van de wetgeving bepleiten.

Moet ik zelf actie ondernemen?
Veel geldverstrekkers zullen op korte termijn de klanten waarvoor een herberekening zal worden gedaan informeren via een brief. Veel geldverstrekkers zullen echter tijd nodig hebben om de nieuwe berekeningswijze in hun systemen in te bouwen. Dat betekent dat het bij een aantal nog wel enkele maanden kan duren voordat de herberekening daadwerkelijk is uitgevoerd. De AFM gaat erop toezien dat zij zich houden aan de regels en klanten die een te hoge vergoeding hebben betaald gaan terugbetalen. Je hoeft dus (voorlopig) zelf geen actie te ondernemen.

Gevolgen voor de belastingaangifte
Consumenten die vanaf 14 juli 2016 een vergoeding hebben betaald, kunnen te maken krijgen met een herberekening en, indien sprake van een te hoge vergoeding, een terugbetaling. Als de herberekening nog even op zich laat wachten kan dat gevolgen hebben voor de IB aangifte over 2016. Het zou kunnen dat er uiteindelijk over 2016 opnieuw een, gewijzigde, aangifte moet worden ingediend.

Wat gaat Hypokeur voor je doen?
Hypokeur is groot voorstander van de nieuwe regels. Hierdoor neemt de duidelijkheid toe en weet de consument beter waar hij of zij aan toe is. Wij zullen in de komende maanden controleren of geldverstrekkers de nieuwe regels naleven en hen hier zo nodig op aanspreken. Ook zullen wij in de toekomst aandacht blijven vragen voor zaken die het consumentenbelang kunnen schaden.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Hypokeur maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie